سطح باشگاه مشتریان


باشگاه مشتریان تعطیلات سپید، در سه سطح:
1- سطح برنزی      2- سطح نقره ایی     3- سطح VIP


طراحی گردیده که بر اساس امتیازهای کسب شده در هر لحظه یک از سطح هاقرار

میگیرید و در ادامه با افزایش امتیازها قادر خواهید بود تا جایگاه خود را ارتقا دهید

و از هدایا و تخفیفات هیجان انگیز بهرمند شوید.نحوه کسب امتیاز

شما میتوانید با خرید از تعطیلات سپید، امتیاز کسب کنید. این امتیازات  جایگاه شما را

در سفر ماجراجویانه ما معین میکند. سپس میتوانید با امتیازات کسب شده از خدمات

و جوایز ما بهرمند شوید. در ضمن علاوه بر خرید از روش های ساده دیگری جهت کسب

و افزایش امتیاز نیز میتوانید بهرمند گردید. 


برچسب ها {{item.name}}
;